Giới thiệu chung 

     

Xuất phát từ nhu cầu của xã hội và tiềm lực của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương, được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường được phép mở thêm nhiều ngành đào tạo mới.  Ngày 17/1/2008 Khoa Quản lý - Văn thư được thành lập. Hiện nay Khoa có nhiệm vụ tổ chức đào tạo 05 ngành trình độ cao đẳng: Thư ký văn phòng, Quản trị văn phòng, Lưu trữ học, Khoa học thư viện, Song ngành Mầm non - Quản trị văn phòng; 03 ngành trình độ trung cấp: Hành chính văn thư, Thư viện, Thư viện và thiết bị trường học.

    Khoa có 16 cán bộ giảng viên, trong đó có 13 giảng viên (2 giảng viên chính), 2 cán bộ hành chính giáo vụ khoa, 1 cán bộ kỹ thuật phụ trách phòng thực hành. Trong số đó có 01 Tiến sĩ, 10 Thạc sĩ, 4 đang học cao học và 01 cử nhân.

   Đội ngũ cán bộ, giảng viên của khoa có trình độ chuyên môn vững vàng và tâm huyết với nghề nghiệp, luôn tích cực học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật thông tin, đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

   Khoa có 244 sinh viên đang theo học các ngành: Ngành Thư ký văn phòng, Ngành Quản trị văn phòng , Ngành Lưu trữ học, Khoa học thư viện

   Kể từ khi được thành lập đến nay, sau hơn 8 năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo mà nhà trường giao phó, Khoa Quản lý - nhưng đã khẳng định được vị trí của mình trong công tác đào tạo sinh viên. Khoa có quan hệ hợp tác thường xuyên, trao đổi về chuyên môn, phối kết hợp đào tạo với nhiều cơ sở đào tạo và nghiên cứu có uy tín như Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng Trường Đại học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội, Trường Đại học Nội vụ, Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước…Khoa cũng thiết lập được một mạng lưới cơ sở thực hành thực tập khá rộng lớn trên địa bàn Thành phố Hà Nội, trong nhiều năm qua đã cùng Khoa rèn luyện tay nghề cho sinh viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.          

    Tập  thể cán bộ giảng viên và sinh viên luôn trong khoa đoàn  kết, năng động xây dựng khoa Quản  lý - Văn thư thành khoa phát triển của Nhà trường với đội ngũ cán bộ giảng viên giỏi, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, trở thành một khoa đào tạo có uy tín, có chất lượng và là nơi cho lựa chọn tốt của rất nhiều người học.

Các thầy cô Khoa Quản lý- Văn thư

Liên kết web