Lịch công tác tuần từ 27/02 đến 05/03/2017
24/02/2017

LỊCH CÔNG TÁC KHOA QUẢN LÝ - VĂN THƯ

 

 

 Ngày

 Sáng

 Chiều

27/02/2017

(Thứ 2)

 

 

28/02/2017

(Thứ 3)

 

 

01/03/2017

(Thứ 4)

 

 

02/03/2017

(Thứ 5)

 8h: Họp khoa

TP: Toàn thể CBGV

 

03/03/2017

(Thứ 6)

 

 

04/03/2017

(Thứ 7)

 

 

05/03/2017

(Chủ nhật)

   

Liên kết web