Tổ chức
16/08/2011

Ban chủ nhiệm Khoa:

Phụ trách khoa: Ths. Phạm Thị Tuyết

Email: phamtuyet_qlvt@yahoo.com.vn

Điện thoại: 043 791 5836

Công đoàn khoa:

Tổ trưởng:Ths. Lê Thị Minh Phương

BCH Liên chi:

Bí thư: Lê Thị Mơ

Phó bí thư: Phạm Hồng Dương

Tổ bộ Môn:

Tổ trưởng tổ VB và công nghệ hành chính: Ths. Đặng Anh Minh

Tổ trưởng tổ Nghiệp vụ văn phòng và Thư viện: Ths. Trương Thị Huyền Ngọc

Danh sách cán bộ giáo viên:

STT

Họ và tên

Giới tính

TĐ đào tạo

1

Phạm Thị Tuyết

Nữ

Thạc sỹ

2

Hoàng Thị Nguyệt Nga

 Nữ

 Thạc sỹ

3

Đặng Anh Minh

Nam

Thạc sỹ

 4

Trư­ơng Thị Huyền Ngọc

Nữ

Thạc sỹ

5

Vũ Thị Bích

Nữ

Thạc sỹ 

6

Lê Thị Mơ

Nữ

Cử nhân 

7

Trịnh Thị Giang

Nữ

Thạc sỹ

8

Nguyễn Đình Giới

Nam

Cử nhân 

9

Đặng Thị Thu Hà

Nữ

Thạc sỹ

10

Đặng Thị Thu Hiền

Nữ

Thạc sỹ

11

Lê Thị Minh Phương

Nữ

Thạc sỹ

12

Phạm Hồng Dương

Nam

Cử nhân

13

Đinh Thị Thu Huyền

Nữ

Thạc sỹ

Các tin mới hơn:
Liên kết web